EP

 Teisėkūros galios

Įprasta teisėkūros procedūra

   Įprasta teisėkūros procedūra suteikia tokias pat galias Europos Parlamentui ir Sąjungos Tarybai daugelyje sričių (pvz., ekonomikos valdysenos, imigracijos, energetikos, transporto, aplinkos ir vartotojų apsaugos). Daugumą Europos Sąjungos teisės aktų Europos Parlamentas ir Taryba priima drauge. Bendro sprendimo procedūra buvo įvesta Mastrichto Europos Sąjungos sutartimi (1992) ir išplėsta bei papildyta Amsterdamo sutartimi (1999) siekiant sustiprinti šios procedūros veiksmingumą. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pervadinta įprasta teisėkūros procedūra ji tapo pagrindine ES sprendimų priėmimo proceso įstatymų leidybos procedūra.

 

Politiniai organai

   Europos parlamente gausu politinių organų: pirmininkas, EP nariai, frakcijos, komitetai, delegacijos, jungtinės tautos.
(Skaitykite daugiau)

.