Šešios Europos vertybės

Šešios Europos vertybės

Kalvarijos gimnazijos MEPA komanda apsilankė dešimtokų klasėje. Juos supažindinome su svarbiausiomis Europos sąjungos vertybėmis: žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė, žmogaus teisės. Po pamokos vaikai atliko ir trumpą testą.